خبر 1

این مرکز مشاوره اشتغال و کارآفرینی برای دومین سال متوالی در جشنواره دانشگاه شریف تیم دوم شناخته شد


date_range ۱۳۹۶/۰۲/۱۷، ۱۷:۱۹:۲۴       visibility 507