خبر 3

این مرکز مشاوره در زمینه امکان دانش بنیان کردن محصولات و خدمات شما میباشد و این مجموعه دارای دو محصول دانش بنیان در شاخه صنعت زیر شاخه مواد شیمیایی است.

و دارای تیم قوی ازکارشناسان در تمام زمینه ها می باشد.


date_range ۱۳۹۶/۰۲/۱۷، ۱۷:۱۸:۲۰       visibility 459