فرایند ارائه خدمات

    

فرایند انجام پروژه ها در کلینیک بهبود روان بطور خلاصه در چهار گام صورت می گیرد.

گام اول- تعریف پروژه

گام اول با درخواست انجام پروژه از سوی کارفرما آغاز می شود. کارفرما می تواند از عناوین موجود در کلینیک بهبود روان عنوان پروژه خود را انتخاب کند و یا پروژه ای مختص به خود تعریف نماید.

در فرم اولیه درخواست مشاوره لازم  است به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1-هدف از انجام این پروژه چیست؟

2-چه افراد یا واحدهایی در سازمان از نتایج این پروژه بهره مند خواهند شد؟

3-بعد از اتمام پروژه انتظار می رود چه تغییراتی در فرایند کاری کسب و کار کارفرما ایجاد شود؟

4-چه افراد یا واحدهایی به طور مستقیم با انجام این پروژه درگیرند و یا می توانند به بالا رفتن کیفیت پروژه کمک کنند.

گام دوم تهیه پروپزال

در این گام با توجه به نیازهای استخراج شده یا مستندات ارائه شده از جانب کارفرما در مرحله اول، پروپزال پروژه تهیه می شود. در سند پروپزال مدت زمان انجام پروژه، هزینه انجام پروژه، افراد و مسئولیت های آنها در انجام پروژه به دقت تعریف می شود.

کلینیک بهبود روان جهت افزایش رضایت مشتریان و هم چنین افزایش بهره وری پروژه خود را موظف می داند:

قبل از تهیه پروپزال اطلاعات موجود در سازمان مشتری را بررسی کند تا از هزینه زمانی و مالی انجام پروژه بکاهد.

تیم اجرای پروژه را از افرادی که در صنعت موردنظر تجربه دارند انتخاب کند

از سطوح مختلف دانشی برای انجام فعالیت های مختلف پروژه به فراخور نیاز استفاده کند تا کیفیت و قیمت مناسب به طور همزمان میسر شود.

گام سوم عقد قرارداد

در گام سوم به منظور نهایی شدن پروپزال جلسه ای برای انجام اصلاحات احتمالی و تایید نهایی پروپزال برگزار خواهد شد. در صورت توافق بر روی پروپزال قرارداد انجام پروژه تهیه شده و به امضای طرفین می رسد.

آغاز پروژه منوط به پرداخت یک سوم مبلغ قرارداد است.
در پروژه های بزرگ امکان ارائه ضمانت نامه از جانب کلینیک بهبود روان وجود دارد.

گام چهارم-اجرای پروژه

بعد از عقد قرارداد مدیرپروژه و کارشناسان داخلی و خارجی پروژه اجرای پروژه را مطابق به برنامه زمانبندی پروپزال انجام می دهند و کلینیک موظف است در هر مرحله گزارش های پیشرفت کار را ارائه کند. در پایان پروژه گزارش نهایی ارائه شده و مراحل تسویه حساب و اخذ رضایتنامه کارفرما صورت خواهد پذیرفت