معاونت تسهیلات و تجاری سازی

معاونت تسهیلات و تجاری سازی

در تاریخ ۹/۳۰/۱۳۹۲ با حکم جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیئت عامل و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، آقای دکتر حمید رضا شاهوردی عضو هیئت عامل با عنوان “معاون تسهیلات و تجاری سازی” مسئولیت این معاونت را به عهده گرفت.

وظایف حوزه معاونت تسهیلات و تجاری سازی

در چارچوب مأموریت های صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت تسهیلات و تجاری سازی اقدام به حمایت از آن دسته از شرکت های دانش بنیان می نماید که مراحل آغازین خود را گذرانده اند و در مسیر تجاری سازی نیازمند حمایت های مالی از قبیل سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و خدماتی نظیر لیزینگ و صدور ضمانت نامه می باشند. حمایت های انجام شده در قالب تسهیلات منطبق با آیین نامه ها و مصوبات صندوق خواهد بود.
شرکت های دانش بنیان که مراحل اولیه رشد و تجاری سازی خود را گذرانده و به مرحله تولید انبوه گام گذاشته اند به منظور فعالیت و یا توسعه و بقا در فضای اقتصادی کشور عموماً نیازمند دریافت انواع تسهیلات می باشند این تسهیلات عبارتند از:
۱-  سرمایه در گردش کوتاه مدت با هدف تولید محصول و یا اجرای قراردادهای سفارشی
۲-  سرمایه ثابت با هدف تأمین تجهیزات خطوط تولید
۳- صدور انواع ضمانت نامه ها برای شرکت در مناقصه، دریافت پیش پرداخت و حسن انجام کار
۴- لیزینگ و فروش اقساطی برای توسعه بازار محصول
معاونت تسهیلات و تجاری سازی در چارچوب آیین نامه و دستورالعمل های مصوب هیئت امنا، کمیسیون دائمی و
هیئت عامل تسهیلات فوق را به شرکت های دانش بنیان برای اجرا طرح های دانش بنیان) محورهای تصریح شدهدر فهرست فعالیت های دانش بنیان) اعطا می نماید.
به منظور اعطاء تسهیلات فرآیند ارزیابی دقیقی توسط کارشناسان معاونت یا صندوق ها و کارگزاران همکار صورت خواهد گرفت. تکمیل کاربرگ های طراحی شده معاونت و ارائه سایر مدارك درخواستی از جمله مطالعات طرح تجاری، گزارش های بررسی بازار و مطالعه فنی و اقتصادی برای طرح های ایجادی ضروری است.
تسهیلات در اقساط مختلف به فراخور پیشرفت پروژه تحت نظارت کارشناسان یا کارگزاران صندوق پرداخت خواهد شد. شرایط تسهیلات شامل نرخ تسهیلات، مدت زمان بازگشت و مدت تنفس براساس تصویب کمیته اعتباری و در صورت لازم توسط هیئت عامل تعیین خواهد شد. در مجموع تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت یکساله، تسهیلات سرمایه ثابت حداکثر دوره بازگشت و تنفس ۵ ساله، لیزینگ ۳۰ ماهه خواهد بود.
نرخ تسهیلات براساس آیین نامه اجرایی دولت حداکثر ۵% پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می باشد که بر اساس سیاست های صندوق بر قاعده تشویق به متقاضیان ارائه خواهد گردید.

فرآیند اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

۱-  دریافت کاربرگ مقدماتی از متقاضی
۲-  درصورت لزوم ارجاع متقاضی به صندوق های عامل و یا کارگزاران صندوق
۳-  برقراری جلسه حضوری با متقاضی از طریق صندوق های عامل کارگزاران یا کارشناسان معاونت
۴-  دریافت اطلاعات تکمیلی از متقاضی از جمله مطالعات فنی اقتصادی و… از متقاضی
۵- بررسی کارشناسی فنی، اقتصادی و تحلیل ریسک متقاضی و عندالزوم بازدید تخصصی
۶-  تهیه گزارش اعتباری از سوی صندوق عامل یا کارشناسان معاونت یا کارگزاران صندوق
۷- طرح گزارش در کمیته اعتباری و تصویب شرایط تسهیلات و عندالزوم تصویب در هیئت عامل
۸- اعطای مصوبه به صندوق عامل یا بانک عامل یا حوزه اعتبارات صندوق جهت انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات وفق شرایط مصوب
۹- نظارت بر فرآیند پیشرفت پروژه توسط کارگزاران صندوق عای عامل یا کارشناسان صندوق
تا سقف ۳ میلیارد ریال تسهیلات در مقابل دریافت چک و سفته ظهرنویسی شده افراد معتبر حقیقی و حقوقی پرداخت خواهد شد. در مبالغ بالاتر از ۳ میلیارد ریال، ارائه وثایق قابل پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی ضروری خواهد بود.
به زودی شرایط اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از طریق همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی وبانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام خواهد شد.

راه های ارتباطی با معاونت تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی

وب سایت: www.nsfund.ir
آدرس شماره دو: آدرس شماره یک: تهران، زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، بالاتر از خیابان شیرکوه، ساختمان فرهنگستان
شماره های تماس:
۲۲۷۴۹۶۲۸ – ۲۲۷۴۹۶۳۰ – ۲۲۷۴۹۶۳۳ – ۲۲۷۳۶۵۲۵ – ۲۲۷۳۶۵۴۲ –