کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت و نظارت براجرا

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان و نظارت بر اجرا

به منظور تشخیص معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان مطابق با آیین نامه اجرایی قانون کارگروهی متشکل از افراد زیر تشکیل شده است:

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور(رئیس کارگروه)
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
نماینده وزارت جهاد کشاورزی
نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان

شرکتها و موسساتی که شاخص های موجود در آيين نامه تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان را داشته باشند و بعد از اینکه طی مراحل ارزیابی از طریق “کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا” تایید گردند؛ به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می‌شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه این صندوق استفاده نمایند.

شرکت هایی که تمایل به ثبت نام و اخذ مجوز دانش بنیان دارند، با مراجعه به وب سایت کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیتمی توانند ثبت نام کنند و مورد ارزیابی قرار گیرند.