کالاهای حوزه فناوری زیستی

کالاهای دانش بنیان: حوزه فناوری زیستی

زیردسته اول زیردسته دوم زیر دسته سوم
پزشكي و دارويي تولید پادزهرها و آنتی بادیهای حیوانی و انسانی  
تولید انواع داروها و واكسن هاي انساني و غیرانسانی تزريقي و مشتقات آنها تولید داروهای ضد سرطان، آنتي بيوتيك ها، هورمون ها، واكسن ها، آنتي بادي هاي مونوكلونال درماني، دارو و پروتئين نوتركيب و …
تولید داروهای پیشرفته گیاهی به روش بیوتکنولوژی  
تولید داروهاي موضعي پیشرفته  
مهندسي بافت و توليد مواد زيست سازگار مرتبط با جريان خون گرفت ها، بيوايمپلنت ها، ناقلين دارو در خون و ….
تولید كيت هاي پیشرفته تشخيص سريع بيماري ها آنتي بادي هاي مونوكلونال تشخيصي، آنزيمهاي تشخيصي، مولكولي و ….
بیوسنتز ترکیبات شیمیایی  
تولید زیست حسگرهای پیشرفته داروئی  
غذائی تولید پروتئینهای تک یاخته به عنوان مکمل غذائی با استفاده از سویه جداشده  
تولید انواع مكمل‌هاي پیشرفته انساني و دامي خوراكي پربيوتيك ها، اسيد آمينه ها، مواد رنگي از قبيل كاروتن ها و…
تولید كيتهای يیشرفته تشخيص سريع در صنایع غذائی كيت تشخيص تقلبات غذايي و …
كشاورزي، دامی و گیاهی تولید محصولات بیوتکنولوژی با استفاده از تكنيك هاي كشت سلول و  بافت گياهي  
تولید آفتكشهای پیشرفته بيولوژيك با استفاده از سويه جداشده  
تولید كودهای پیشرفته بيولوژيك با استفاده از سويه جداشده  
تولید ارقام بیولوژیک هیبرید و پر بازده و یا مقاوم به تنشهاي زيستي و محيطي برای انواع بیماریها، خشکی، شوری و…
ساخت کیتهای پیشرفته بیولوژیک تشخیصی بیماریهای گیاهی، دام، طیور و آبزیان  
تولید دارو و واكسن بیولوژیک براي دام و طيور  
تولید حيوانات و گیاهان تراریخت  
تولید زیست حسگرهای پیشرفته کشاورزی  
تولید بیوکامپوستهای پیشرفته  
تولید مواد غذائی بروشهای پیشرفته بیوفناوری  
تولید ماهيان و ساير موجودات آبزي بروشهای پیشرفته بیوفناوری  
کشاورزی مولکولی (مولکولارفارمینگ) Molecular Farming تولید پروتئینهای نوترکیب
نژادگیری مولکولی (مولکولاربریدینگ)  Molecular Breeding تولید محصولات اصلاح نژاد شده
صنعتي و محيط زيست فناوریهای زیست فضا تولید محصولات مبتنی بر فناوری بیوتکنولوژی مورد مصرف در هوافضا
تولید مواد زیستی پیشرفته یا  بيومتريال‌ها پليمرهاي زيستي و …
تولید انواع كاتاليست‌هاي پیشرفته زيستي با كاربرد غير پزشكي آنزيم ها و …
تولید مواد بیولوژیکی پیشرفته جهت استخراج فلزات و ازدياد برداشت نفت  
تولید مواد بیولوژیکی پیشرفته رفع آلایندگیهای نفتی  
تولید آغازگرها و بهبود دهنده‌های پیشرفته با روش زيستي  
تولید و بکار گیری محصولات زیستی در محصولات یا فرایندهای صنعتی  
طراحي و ساخت بيوفيلترهای پیشرفته براي حذف آلاينده ها و تصفيه فاضلاب  
طراحی و پیاده سازی سامانه های زیست پالائی (Bioremidiation)  
زیست فناوری مولکولی تولید محصولات بر پایه مطالعات ژنومیکس  
تولید محصولات بر پایه مطالعات پروتئومیکس  
تولید محصولات بر پایه مطالعات متابولومیکس  
تولید محصولات بر پایه مهندسي پروتئين و آنزيم  
تولید محصولات بر پایه مهندسي متابوليك  
تولید حسگرهاي اپتیکی و مکانیکی زيستي (Biosensors)  
تولید محصولات بر پایه مطالعات سیستم بیولوژی  
تولید محصولات بر پایه مطالعات بیوانفورماتیک