کالاهای حوزه اپتیک و فوتوتیک

کالاهای دانش بنیان: حوزه اپتیک و فوتونیک

زير دسته اول زيردسته دوم زيردسته سوم
سامانه های محاسباتی، ذخیره سازی اطلاعات و مخابراتی کامپیوترهای نوری طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته کامپیوتری نوری
تجهیزات نوری ذخیره سازی اطلاعات طراحی و ساخت تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات با ظرفیت بالا (هارد و DVD)
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته ذخیره سازی اپتیکی هولوگرافی
تجهیزات مخابرات نوری طراحی و ساخت مدولاتورهای پیشرفته
تولید فیبر نوری
طراحی و ساخت قطعات پیشرفته نوری
سامانه های تشخیصی و اندازه گیری سامانه های تصویربرداری نوری طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته تشخیص
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصویربرداری صنعتی
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته لیتوگرافی
طراحی و  ساخت میکروسکوپهای پیشرفته
طراحی و ساخت اداوت پیشرفته مادون قرمز (IR) و ایکس (XRAY)
اسپکتروسکوپی و طیف سنجی طراحی و ساخت اداوات پیشرفته طیف سنجی لیزری و پزشکی
سنجش، بازبینی و تستهای غیرمخرب طراحی و ساخت اداوات پیشرفته سامانه های هوشمند و ایمنی
طراحی و ساخت اداوات پیشرفته مترولوژی اپتیکی (روشهای NTD و ۳D)
طراحی و ساخت سنسورهای پیشرفته فیبر نوری
طراحی و ساخت اداوات پیشرفته تست هولوگرافی
طراحی و ساخت سنسورهای پیشرفته نوری مغناطیسی
سنجش از راه دور طراحی و ساخت اداوات پیشرفته لیدار و فاصله سنجی
طراحی و ساخت اداوات پیشرفته آنالیز و شبیه سازی  
سامانه های امنیتی طراحی و ساخت هولوگرام، X ray  و …
طراحی و ساخت اداوات پیشرفته مکاترونیک نوری  
طراحی و ساخت اداوات پیشرفته اپتیک فضائی  
طراحی و ساخت اداوات پیشرفته برهم کنش لیزر با مواد  
سامانه های اپتیکی، نجومی و خورشیدی سلولهای انرژی خورشیدی طراحی و ساخت سلول با راندمان بالا
طراحی و ساخت تلسکوپها و رادیوسکوپهای پیشرفته  
مواد نوری مواد پیشرفته لیزری (محیط لیزری) بلور، سرامیک، کامپوزیت و …
مواد تلفیقی (MOEMS)  
کریستالهای فوتونیک تولید کریستالهای مایع LCD و LED
مواد مغناطیسی نوری  
مواد نوری آلی و پلیمر  
سیلیکون مواد بر پایه سیلیکون
طراحی و ساخت قطعات پیشرفته سیلیکونی (سلولهای خورشیدی)
نانو فوتونیک و میکرو نانو اپتیک کریستالهای فوتونیکی، لیزرهای پایه سیلیکونی، تشدیدگر نوری برای دتکتورهای حساس)
طراحی و ساخت قطعات پیشرفته pain ( MMI,Grating)
بیومواد فوتونیکی بیو سنسورهای پیشرفته
طراحی و ساخت ابزارهای دقیق پزشکی
تجهیزات  اپتیکی تولید ادوات پیشرفته اپتوالکترونیک، لنزها و عدسیهای ویژه عینکهای سه بعدی پیشرفته
تولید ادوات پیشرفته میکرواپتیک و اپتومکانیک  
لایه نشانی طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته لایه نشانی لیزری  
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته لایه نشانی قطعات اپتیکی  
لیزر های پزشکی طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته دندانپزشکی  
طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته جراحی برش لیزری (چاقوی لیزری)، بخیه کاری لیزری، اورولوژی، چشم پزشکی، زنان، پوست، لاپراسکوپی
طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته زیبایی لیزر جوانسازی، رفع ضایعات سطحی پوست
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته لیزرتراپی فیزیوتراپی،کاهش درد، بهبود سریعتر انواع زخمها
طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته تشخیصی  
اپتیک پزشکی طراحی و ساخت دستگاه فوتودینامیک تراپی  
طراحی و ساخت دستگاه تموگرافی همدوس اپتیکی  
طراحی و ساخت دستگاه آنالیز اپتیکی  
طراحی و ساخت دستگاه اسپکتروسکوپی پزشکی  
لیزرهای صنعتی طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته برش و جوش لیزری فلزات، سرامیکها و کامپوزیتها
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته سختکاری لیزری  
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته میکرو ماشین کاری لیزری سوراخکاری ظریف
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته لایه نشانی و پوشش دهی لیزری  
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته تصویربرداری سه بعدی  
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته هولوگرافی لیزری  
لیزرهای تحقیقاتی طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته اسپکتروسکوپی لیزری  
طراحی و ساخت سیستم پیشرفته گداخت و شکافت لیزری  
طراحی و ساخت میکروسکوپ لیزری  
طراحی و ساخت لیزرهای پرتوان و پر انرژی لیزرهای فوق سریع، لیزرهای فیبری، لیزرهای SLAB و لیزرهای با دمش دیودی
طراحی و ساخت شتاب دهنده های لیزری  
طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته خنک کننده لیزری  
لیزرهای دفاعی طراحی و ساخت سامانه های لیزری تخریبی ( TLW)  
طراحی و ساخت سیستم لیزری ناوبری لخت (INS)  
طراحی و ساخت سیستم انتقال اپتیکی اطلاعات در فضای آزاد (FSO)  
طراحی و ساخت فاصله یاب لیزری(RFL)  
طراحی و ساخت رادار لیزری(LADAR)  
طراحی و ساخت شبیه سازی لیزری اهداف (LES)  
طراحی و ساخت آشکارساز لیزری گازهای شیمیایی(GDS)  
سامانه های مربوط به فناوریهای نوین تولید لیزر و پلاسما  
تولید متا مواد  
طراحی و ساخت لیزرهای فوق کوتاه (Femto)  
طراحی و ساخت سامانه های پلاسمونیک و پلاسمون سطحی  
طراحی و ساخت سامانه های اپتیکی غیرخطی و اپتیکی کوانتمی اپتیک کوانتمی و پدیده چگالش (Bose-Einstein)
اطلاعات کوانتمی (Quantum information)
پدیده و اثر اپتیک غیرخطی
Quantum entag lement