کالاهای حوزه تجهیزات پیشرفته ساخت؛ تولید

کالاهای دانش بنیان: حوزه تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

زیردسته اول زیردسته دوم زیردسته سوم

فناوري‌های ساخت و توليد مواد و محصولات سراميكي
تجهیزات پیشرفته تولید مواد اوليه سراميکي سنتزي طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته توليد پودر و نانوپودر
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته توليد فايبر و نانوفايبر
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته توليد ويسکرو نانو ويسکر و تک بلور
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته توليد مواد سراميکي شفاف
تجهیزات پیشرفته تولید محصولات مياني و يا تکميل کننده (سراميک‌هاي بي شکل) تجهیزات پیشرفته پوشش دهی بروش پاشش و زينتر
تجهیزات پیشرفته پوشش دهی بروش غوطه وري و زينتر
تجهیزات پیشرفته پوشش دهی بروش پلاسما اسپري
تجهیزات پیشرفته پوشش دهی بروش سل ژل
تجهیزات پیشرفته پوشش دهی بروش الکتروفورتيک
تجهیزات پیشرفته پوشش دهی بروش رسوب گذاري فيزيکي از فاز بخار
تجهیزات پیشرفته پوشش دهی بروش رسوب گذاري شيميايي از فاز بخار
تجهیزات پیشرفته پوشش دهی بروش ريخته‌گري نواري
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید جرمها، ملاتها و سيمانهاي ديرگداز
تجهیزات پیشرفته تولید محصولات نهايي (سراميک‌هاي شکل‌دار) طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته توليد و زينتر درجا (SHS)
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته توليد از فاز مذاب
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته توليد به روش شکل‌دهي پودر و زينتر
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته توليد به روش زينتر بدون فشار
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته توليد به روش زينتر تحت فشار
فناوري‌های ساخت و توليد مواد و محصولات پليمري تجهیزات پیشرفته پوشش‌ دهی طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پوشش دهی پلی یورتان
تجهیزات پیشرفته شکل دهی و قالب گیری پلاستیکها طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالب گیری دمشی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالب گیری نوار مداوم
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ماشین کاری CNC
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالب گیری تزریقی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالب گیری با رزین مایع
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته شکل دهی با فشار
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته Profile Extrusion
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته شکل دهی چرخشی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته شکل دهی حرارتی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته Twin Sheet Forming
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته شکل دهی تحت خلاء
تجهیزات پیشرفته اتصال پلاستیکی طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته حرارت دهی خارجی
Processes Involving External Heating
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته حرارت دهی اصطکاکی
Processes Involving Frictional and Hysteresis Heating
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات چسبی Adhesives
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات آکریلیکی Acrylics
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات بی هوازی  Anaerobics
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته  Cyanoacrylates (Super Glues)
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات اپوکسیها Epoxies
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات ذوبهای داغ Hot Melts
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات فنولی  Phenolics
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات Plastisols
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات پلی آمیدی Polyimides
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات پلی یورتانی Polyurethanes
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات چسبی حساس به فشار Pressure-sensitive Adhesives
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات پلی ونیل استات Polyvinyl Acetate (PVAs)
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصالات سیلیکونی  Silicones
فناوري‌های ساخت و توليد مواد و محصولات كامپوزيتي تجهیزات پیشرفته قالب گیری و شکل دهی کامپوزیتی طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته  قالب گیری اتوکلاو   Autoclave Molding
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ریخته گری گریز ار مرکز   Centrifugal Casting
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالب گیری فشرده Compression Molding
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ورقه ورقه شدن پیوسته Continuous Lamination
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیم پیچی رشته ای Filament Winding
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته  Hand Lay-Up
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالب گیری کیسه فشار Pressure Bag Molding
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته  Pulshaping
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالب گیری پالتروژن Pultrusion
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته Reaction Injection Molding (RIM)
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته Resin transfer molding (RTM)
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته Spray-up
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته Structural Reaction Injection Molding (SRIM)
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته Tape / Fiber Placement
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته Vacuum Bag Molding
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تزریق تحت خلاء Vacuum Infusion

 

زیردسته اول زیردسته دوم زیردسته سوم زیردسته چهارم
تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصولات فلزي فرآيندهاي شكل‌دهي و ساخت تجهیزات پیشرفته ريخته‌گري طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیری متداول
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالب‌گیریِ دقیق
Precision Molding Processes
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیریِ ماسه‌ای با پیوند شیمیایی
Chemically Bonded Sand Molding Processes
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیری و ریخته‌گری نوین
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ريخته‌گري دقيق، دورانی، نیمه جامد
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ريخته‌گري آلياژهاي خاص، قطعات بزرگ و سنگین
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آهنگري و نورد  
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اكستروژن  
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته  كشش  
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته شكل‌دهي ورق كشش عميق  Deep Drawing
شكل‌دهي الكترو هيدروليک  Electro-hydraulic Forming
شكل‌دهي الكترومغناطيسي  Electro-magnetic Forming
شكل‌دهي انفجاري  Explosive Forming
سوراخکاریِ دقیق  Fine Blanking
هيدروفرمينگ  Hydro-forming
شكل‌دهي پالسي مغناطيسي  Magnetic Pulse Forming
شكل‌دهي چرخشيِ فلزات  Metal Spinning
شکل‌دهی از طریق ساچمه پاشي  Peen Forming
خم‌کاری پِرِسی  Press Braking / Brake Forming
برش‌زني  Shearing
شكل‌دهي اتساعي  Stretch Forming
شكل‌دهي سوپرپلاستيك  Superplastic Forming
خمش لوله  Tube Bending
كليشه زني  Stamping
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته متالورژي پودر توليد پودرهاي فلزي
قطعات صنعتي و سازه‌اي
روش‌هاي به‌كارگيرندة بستر پليمري
آلياژسازي مكانيكي
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته فرآيندهاي اتصال‌دهي جوش‌كاري،   لحيم‌كاري و Brazing
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نمونه‌سازي اوليه نمونه سازي اولية سريع  Rapid Prototyping
رسوب دهي پاششي  Spray Deposition
رسوب‌دهي در خلأ
تجهیزات پیشرفته عمليات سطح طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پوشش‌دهي
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بهينه‌سازي سطح
 طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته براده‌برداری
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته رشد بلور
 بهبود كيفي، تعميرات و نگهداري طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پايش وضعيت و تخمين عمر قطعات  
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بازرسي‌هاي غير مخرب (NDT) بازرسی‌های چشمی
بازرسی با استفاده از مواد نافذ
بازرسی‌های الکترومغناطیسی
بازرسی با استفاده از ذرات مغناطیسی
بازرسی با استفاده از امواج صوتی
بازرسی با استفاده از امواج مافوق صوت
بازرسی از طریق پرتونگاری (ایکس، گاما؛ ذرات بتا و …)
ماشين‌آلات و تجهيزات طراحی و ساخت CNC های پیشرفته  
طراحی و ساخت كوره‌های پیشرفته  
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته مشخصه‌يابي مواد سختي‌سنج روبشي اتوماتيك و …
سایر هیدرولیک و پنوماتیک طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته هیدرولیکی و پنوماتیکی  
انواع رباتهای کاربردی طراحی و ساخت رباتهای نظامی رزمی، پوشیدنی تحرک و …
طراحی و ساخت رباتهای صنعتی و خط تولید لوله نورد و …
 طراحی و ساخت رباتهای فضا نورد  
طراحی و ساخت رباتهای پرنده  
طراحی و ساخت رباتهای امدادگر حمل مصدوم، آتش نشان و …
طراحی و ساخت رباتهای مسیریاب  

 

زیردسته اول زیردسته دوم زیردسته سوم
تجهیزات آزمایشگاهی مطالعات عصب شناختی تجهیزات پیشرفته نقشه برداری مغزی و عصبی  PET،MEG، MRI، fMRI، NIR،fNIRS،TDS,EEG و کلیه متعلقات ثبتهای همزمان
تجهیزات پیشرفته تحریک مغزی و نخاعی DBS,TMS , rTMS,tDCS,tACS, Ultrasound Stimulation,Optical Stimulator
تجهیزات پیشرفته آزمایشهای مطالعات رفتاری انسانی Eye Tracking,Motion Tracking, Vigilance Measurment
تجهیزات پیشرفته ثبت الکتروفیزیولوژی انسانی و حیوانی تقویت کننده ها، تحریک کننده ها و پروبهای امپدانس بالای مرتبط با الکتروفیزیولوژی ، ابزار ثبت پتانسیل میدانی، ابزار های  ثبت سلولی
سیستمهای پیشرفته ثبت و تحلیل سیگنالها و تصاویر مغزی و عصبی نرم افزار ها و سخت افزارهای ثبت داده  با تعداد کانال بالا، آنالیز سیگنالهای EEG، EMGو EP..، نرمافزار های ترکیب داده های تصویر مغزی و سیگنالهای مغزی
ابزارها و تستهای پیشرفته مطالعات رفتاری حیوانی انواع ماز های اتوماتیک کنترل شونده  شناختی، نرم افزارهای تحلیل و تست رفتاری آزمایشگاهی
تجهیزات پیشرفته آزمایشگاههای سایکوفارماکولوژی انسانی و حیوانی ابزار های ثبت مانیتورینگ سیگنالهای زیستی و رفتارهای انسانی وحیوانی
تجهیزات پیشرفته نگه داری و جراحی حیوان جهت مطالعات شناختی انواع استیروتاکسی های دستی و  اتوماتیک کنترل شونده  جهت جراحی مغزی
بانکهای پیشرفته اطلاعات نرماتیو نقشه های مغزی اطلاعات نرماتیو fMRI، PET، EEG در افراد سالم و گروه های مختلف بیماران
تجهیزات شناختی بالینی تجهیزات پیشرفته تصویر برداری مغزی بالینی  PET،MEG، MRI، fMRI، NIR،fNIRS،TDS,EEG و کلیه متعلقات کلاه ثبت EEG،تقویت کننده EEG،  تبت بی سیم EEG، ثبت مغزی حین خوابREM، EOGوECOG
سخت افزارهای پیشرفته روشهای توانبخشی شناختی دستگاه های مربوط به Sensory Integration Therapy، Auditory Therapy, Visual Therapy, SLP
سخت افزارهای پیشرفته اندازه گیری کنش ها و کارکردهای شناختی حافظه، توجه، زبان، درک حسی، درک فضایی زمانی، کنش حرکتی و…
نرم افزارهای توان بخشی شناختی نرم افزارهای مشابه  CNS Agent، Fepsy, CANTAB,VSX
سیستم های تحریک مغزی و نخاعی جهت کنترل و درمان بیماری های شناختی DBS,TMS ,tDCS,tACS, نرم افزار های هدایت کننده تحریک با تصاویر مغزی
تجهیزات و ادوات پیشرفته نوروفیدبک و بیوفیدبک نروفیدبک دوکاناله، نروفیدبک چند کاناله، نروفیدبک بر اساس امواج مغزی، بیوفیدبک دمایی، هدایت پوستی و عضلانی
تحریک کننده های پیشرفته عصبی و عضلانی جهت کنترل و درمان بیماریهای شناختی Transdermal Neuromodulation
تجهيزات زيست‌فناوري طراحي و ساخت اداوات پیشرفته اتاقهای تميز کلاس ۱۰۰ به بالا نظیر هواسازها، فيلترها، ديواره‌ها و …
 طراحي و ساخت انكوباتورهای پیشرفته، ژرميناتورهای پیشرفته  
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته اتاق رشد گیاه  
تولید مواد اولیه خاص و تجهيزات پیشرفته مورد نیاز زيست فناوري نظیر محيط كشت و ….

تجهيزات  نانو فناوری
طراحي و ساخت تجهيزات پیشرفته ميكروسكوپي روبشي SPM,STM، AFM و …
طراحي و ساخت تجهيزات پیشرفته آناليز شيميايي GC، الكتروفورز و …
طراحي و ساخت تجهيزات پیشرفته آناليز حرارتي DTA/DSC و …
طراحي و ساخت تجهيزات پیشرفته آناليز خواص فيزيكي (VSM، BE و …
طراحي و ساخت تجهيزات پیشرفته پوشش دهي نانو PACVD، CVD و …
طراحي و ساخت تجهيزات پیشرفته حكاكي نانو (DIRIE)  
تجهيزات تصويربرداري پزشكي (Nano Imaging)  
طراحي و ساخت تجهيزات پیشرفته توليد نانوپودر  
طراحي و ساخت تجهيزات پیشرفته توليد نانوالياف  
طراحي و ساخت تجهيزات پیشرفته توليد قطعات نانو  
طراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته نانوكاويتاسيون  
تجهيزات داروسازی تولید فیلترهای پیشرفته جهت تصفیۀ بیولوژیکی مایعات  
تولید فیلترهای جهت تصفیۀ و استریلیزاسیون گازها  
طراحی و ساخت بيو راکتورهای پیشرفته  
طراحی و ساخت سانتريفيوژهای پیشرفته نظیر سانتریفیوژهای پیوسته دور بالا و …
طراحی و ساخت فريز درايرهای پیشرفته  
طراحي و ساخت فرمانتورهای پیشرفته  
طراحي و ساخت اسپری درایرهای پیشرفته (بویژه تولید نازل)  
طراحي و ساخت مبدلهای پیشرفته حرارتی نظیر مبدلهای حرارتی با حساسیت بالا و …
طراحي و ساخت ستونهای پیشرفته تقطیر و پالایش  
طراحي و ساخت اتومایزرها و سپرایرهای پیشرفته برای مایعات  
طراحي و ساخت پمپ های پیشرفته پریستالیتیک  
طراحي و ساخت میکسرهای پیشرفته یک جداره، دو جداره و سه جداره  
طراحي و ساخت میکسرهای پیشرفته هموژنایزرهای تک و یا دوبل  
طراحي و ساخت راکتورهای پیشرفته نظیر راکتورهای گلس لاین دوربالا و …
گلس لاین دوربالا بلندرهای پیشرفته مواد خشک و مایع  
طراحی و ساخت انواع خشک کن های پیشرفته با بازدهی بالا  
تجهیزات عمومی طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته مبتنی بر فناوری مولکولی، فناوری array  
طراحی و ساخت سامانه های کمی لومینسانس و رباتیک، فناوریهای مبتنی بر هیبریدیزیشن،  
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته فلوسایتومتری و ایمونوفلورسانس  
تولید لوله های خلاء پیشرفته، وسایل پیشرفته تشخیص سریع، ادوات پیشرفته رادیو ایمونواسی  
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته آنالایزر، اسپکتروفوتومتر، رفراکتومتر، دانسیتومتر  
تولید ستونهای پیشرفته الکتروفورز، کروماتوگراف های پیشرفته، تیشو پروسسوراسمومترهای پیشرفته و چمبرهای پیشرفته  
طراحی و ساخت هودها، فورها، میکروسکوپها، سیتومترها و سمپلرهای پیشرفته