کالاهای حوزه هوا فضا

کالاهای دانش بنیان: حوزه هوا فضا

زير دسته اول زيردسته دوم زيردسته سوم
بدون موتور بالون ها و هواناوهاي قابل هدایت  (Dirigibles ) گلایدرها، گلایدرهاي معلق (Hang) و سایر هواپیماهای (Aircraft) بدون موتور (non-powered) پیشرفته  
پرنده های سرنشین دار طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته هوایی و فضایی نظیر هواپیما، هلی کوپتر و …
طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته هدایت و کنترل نظیر سامانه های پیشرفته کنترل از راه دور و …
طراحی و ساخت قطعات پیشرفته موتور هواگردها موتورهای توربوجت، توربوفن، رم جت و …
متعلقات موتورهای جت (توربین، کمپرسور، محفظه احتراق، سیستم کنترل سوخت و …)
پرنده های بدون سرنشین طراحی و ساخت پرنده های پیشرفته بدون سرنشین نظیر هواپیما، هلیکوپتر و …
طراحی و ایجاد مرکز اطلاعات و تصویر پیشرفته  
طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته خلبان خودکار (Auto Pilot)  
طراحی و ساخت زیرسیستم های پیشرفته پرنده های بدون سرنشین موتور و …
اویونیک، مخابرات و رادار طراحی و ساخت رادارهای پیشرفته هوایی، دریایی و مخابراتی  
طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعه های رادارهای آرایه فازی، باند X و S، ارتفاع سنج و هواپایه  
طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعه های جمر (اخلال گر)  
طراحی و ساخت لامپهای ماکرویو راداری  
طراحی و توليد جستجوگرها، شناساگرها، تجهيزات ناوبري و هدايت، تجهيزات هوايي و دريايي، ردیاب و… اپتیکی، مغناطیسی و رادیویی
طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته کنترل و هدایت از راه دور  
سیستم های اویونیک (موقعیت یاب) سامانه های هوایی و فضایی طراحی و ساخت سیستمهای  پیشرفته الکترونیکی زمینی جهت یابی
طراحی و ساخت سیستمهای  پیشرفته الکترونیکی هوائی جهت یابی
طراحی و ساخت ادوات و تجهیزات پیشرفته تله متری و مسافت یابی لیزری و …
طراحی و ساخت منابع تغذیه پیشرفته ژنراتور  
دستگاهها و ادوات براي پرتاب وسایل نقلیه هوایی؛ دستگاهها و ادوات براي فرودآمدن وسایل نقلیه هوایی روي عرشه ناو هواپیمابر و دستگاهها و ادوات نظیر دستگاه هاي زمینی برا ي آموزش پرواز؛ اجزاء و قطعات آنها
ماهواره طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعه های پیشرفته  
طراحی و ساخت موتور ماهواره  
فرودگاهی تجهیزات پیشرفته  
موشکی پیشرانش هواتنفسی طراحی و ساخت توربوفن، توربوجت، رم جت، اسکرم جم
جلوبرنده ها طراحی و ساخت پیشرانش جامد دوپایه، پیش رانش جامد مرکب، پیشرانش مایع، پایشرانش سوخت مایع
طراحی و ساخت پیش رانش کنترل وضعیت (تراستر)  
سازه های فضائی طراحی و ساخت  ادوات پیشرفته سازه بدنه، مخازن تحت فشار، لوله و اتصالات، بال و بالک
آماده سازی و پرتاب (سامانه های پدافندی، موشکهای بالستیک و ماهواره بر) طراحی و ساخت ادوات و تجهیزات پیشرفته توجیه و نشاره روی، سکوی پرتاب، پرتاب سرد، پایگاه پرتاب فضائی، جابجائی و حمل و نقل، تزریق سوخت و …
تولید مواد پرانرژی و پیروتکنیک  
طراحی و ساخت رادومهای پیشرفته موشک (Radome)  
جستجوگرها طراحی و ساخت سیکرها و فیوزهای رادیویی پیشرفته، جستجوگرهای پیشرفته لیزری، جستجوگرهای پیشرفته الکترواپتیکی، IR و IIR
اجزاء دقیق طراحی و ساخت ادوات پیشرفته سرعت سنج، شتاب سنج، ارتفاع سنج، زاویه سنج، قطب نماهای ژیروسکوپی و …
طراحی و ساخت عملگرهای پیشرفته الکتریکی، پنوماتیکی، هیدرولیکی
طراحی و ساخت رادارهای پیشرفته رادار جستجو، رادار رهیاب، رادار روشن کننده، جنگ الکترونیک
طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته ناوبری و موقعیت یابی  
طراحی و ساخت سیسیتمهای کنترل آتش سامانه های پدافندی  
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته دورسنجی، فرمان از دور و ثبت اطلاعات  

* محصولات بخش هوافضا باید مبتنی بر استانداردهای هوافضا ارائه گردند.

* تجهیزات مخابراتی و راداری مربوط به حوزه های غیر از هوافضا، ذیل حوزه فناوری اطلاعات بوده و در این بخش مطرح نمی گردد.