کالاهای حوزه انرژی

کالاهای دانش بنیان: حوزه انرژی

زير دسته اول زيردسته دوم زيردسته سوم
هسته ای چرخه سوخت تجهیزات پیشرفته فرآوری و تولید UO2، UF6 و UF4
تجهیزات پیشرفته تولید اسفنج زیرکونیوم
تجهیزات پیشرفته تولید ورق، لوله و غلاف سوخت زیرکونیوم
تجهیزات پیشرفته تولید H2S و تولید آب سنگین
تجهیزات پیشرفته تولید قرص اورانیوم و تولید مونتاژ میله و صفحه سوخت
تجهیزات پیشرفته تولید منیزیم خالص
عناصر شیمیایی رادیو اکتیو و ایزوتوپ هاي رادیواکتیو (همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپ هاي قابل شكافتن (ّFissiles)  يا حاصلخیز (Fertiles) و ترکیبات آنها؛ مخلوط ها و فضولات داراي این محصولات
غنی سازی مجموعه موتور و استاتور ماشین سانتریفیوژ
مجموعه روتور ماشین سانتریفیوژ
مجموعه گازرسانی ماشین سانتریفیوژ
مجموعه پایه و بدنه ماشین سانتریفیوژ
تجهیزات پیشرفته خوراک دهی و غنی سازی در سانتریفیوژ
نیروگاهی (قدرت و غیرقدرت) تجهیزات پیشرفته مرتبط با راکتور
تجهیزات پیشرفته مرتبط با گنبد ایمنی راکتور
تجهیزات پیشرفته مرتبط با مدار اول، دوم و سوم راکتور
تجهیزات پیشرفته مرتبط با اندازه گیری و کنترل
تجهیزات پیشرفته مرتبط با ایمنی راکتور
سایر تجهیزات پیشرفته مرتبط با چشمه پرتوزا و سلول پرتودهی در سامانه پرتودهی
تجهیزات پیشرفته مرتبط با ساخت حوضچه و سیستم انتقال مواد در سامانه پرتودهی
تجهیزات پیشرفته مرتبط با شتاب دهنده (سیکلوترون)
تجهیزات پیشرفته مرتبط با تولید ایزوتوپ غنی شده، رادیوایزوتوپ و مواد اولیه رادیودارو
تجهیزات پیشرفته مرتبط با گداخت (شامل محصورسازی مغناطیسی، محصورسازی اینرسی و …)

 

زیردسته اول زیردسته دوم زیردسته سوم
 تجدید پذیر پیل سوختی و هیدروژن طراحی و ساخت رفرمر های پیشرفته گاز طبیعی در کاربرد خانگی بر اساس رفرمینگ اتورتوترمال (ATR)
طراحی و ساخت رفرمر های پیشرفته جایگاهی برای تولید هیدروژن برای استفاده در خودرو با تکیه بر رفرمینگ بخار (SR)
طراحی و ساخت رفرمر های پیشرفته متانول و اتانول برای کاربردهای عام و خاص خودرو
تولید هیدروژن با استفاده از روش الکترولایزر
طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته خالص سازی گاز هیدروژن
طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته ذخیره سازی گاز هیدروژن (فشرده سازی، هییدریدهای فلزی، نانو ساختارهای کربنی،  شبکه های آلی فلزی و …)
طراحی و ساخت پیل سوختی پلیمری و اجزای آن با اولویت تولید پودر کاتالیست، لایه نفوذ گاز و غشا برای اجزا
طراحی و ساخت پیل سوختی اکسید جامد و اجزای آن با اولویت پیل سوختی با ساختار صفحه
طراحی و ساخت پیل سوختی DAFC با اولویت ساخت الکترولیت و کاربری های خاص، پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) و پیل سوختی PEMS
طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته انتقال و توزیع گاز هیدروژن و اجزای مرتبط با آن
فناوریهای مایع سازی هیدروژن
خورشیدی فناوریهای پیشرفته خورشیدی در سرمایش و گرمایش
طراحی و ساخت اجزاء نوین و پیشرفته کلکتورها (سازه، سطوح انعکاسی، سیستم های کنترل و حرکتی، سیستم های ردیابی و بخش های جاذب انرژی)
تولید سیال های پیشرفته عامل حرارتی نیروگاه های خورشیدی
رشد کریستال و تولید ویفر
طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته ذخیره انرژی
آب طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با توربین
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته رانر، شفت سیل، تجهیزات و قطعات مرتبط با ژنراتور، استاتورشیت، مواد عایقی و سیستم متحرک
طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با گاورنر، تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با سیستم های حفاظت، کنترل و اندازه گیری
طراحی و ساخت رله های پیشرفته حفاظتی نیروگاه و پست های بلافصل
طراحی و ساخت سنکرونسکوپهای پیشرفته
باد ساخت سیستم پیشرفته کنترل توربین بادی (RCC)
طراحی و ساخت ژنراتورهای PM
طراحی و ساخت قطعات پیشرفته توربين بادي از قبيل، آلورینگ، ژل كوت و …
زمین گرمایی فناوریهای پیشرفته حوزه زمین گرمائی
زیست توده طراحی و ساخت کوره‏های پیشرفته حرارتی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای تبادل حرارتی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای خنک کاری
طراحی و ساخت کوره‏های پیشرفته کنترل بهینه سیستم
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پردازش و آماده سازی خوراک زباله سوز
طراحی و ساخت لاینرهای پیشرفته
طراحی و ساخت موتورهای پیشرفته بیوگازسوز
طراحی و ساخت سیستم پیشرفته تصفیه بیوگاز
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تزریق بیوگاز به شبکه گاز سراسری
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ایمن‏سازی سیستم
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای گازی‏سازی با سوخت زائدات چوبی، سوخت زائدات گیاهی و کشاورزی و سوخت زائدات جامدات شهری
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه گاز سنتز تولید شده
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید برق و حرارت همزمان
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پیرولیز زائدات جامدات شهری، لجن، زائدات چوبی و کشاورزی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته هضم خشک، هضم نیمه خشک، هضم سریع و هضم نرخ بالای  مواد آلی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه و ذخیره بیوگاز خروجی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته افزایش بازده خروجی سیستمهای هضم بی هوازی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آبگیری محصولات خروجی
تولید RDF در ظرفیت‏های مختلف، ساخت کوره های تولید RDF، تغذیه شیشتمهای RDF و سامانه های حمل و نقل RDF
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته خردکن مواد ورودی
تولید، تصفیه و ذخیره سازی سوختهای زیستی از زائدات
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته روغن‏گیری از مواد زائدات کشاورزی
تولید بیواتانول ( نسل دوم و سوم)
تولید بیودیزل از جلبک، از گازسازی، از فرآیند فیشر- ترویش
تولید بیودیزل ( ترانس اسیتریفیک سیون )
تولید بیو بوتانول، DME
تولید بیوگاز ( از طریق ریفورینگ )
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ذخیره سازی

* ساخت انواع سلولهای خورشیدی ذیل حوزه اپتیک و فوتونیک ارائه شده است.

 

زير دسته اول زيردسته دوم زيردسته سوم زیردسته چهارم
نفت، گاز و پتروشیمی اکتشاف طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اکتشاف تجهیزات انفجاری و …
طراحی و ساخت ابزارهای دقیق ژئوفون، کابل، بلاستر، Laul، Laux و …
حفاری ابزارها و تجهیزات پیشرفته چاه پیمایی  
تجهيزات پیشرفته حفاري بویژه حفاری افقی / انحرافی، مته، دکل حفاری و …
تجهیزات پیشرفته تکمیل و آماده سازی چاه  
ابزارهای دقیق تست و اندازه گیری اندازه گیری در حال حفاری با پالس مثبت mwd
طراحی و ساخت جایرو (جهت یابی در محیط های مغناطیسی)  
طراحی و ساخت سيستم گردشي قابل هدايت (RSS)  
طراحی و ساخت چگالی سنج های پیشرفته هسته ای با کاربری در صنعت حفاری  
مخازن تجهیزات پیشرفته آزمایشات ویژه مغزه برای نفتهای سنگین و فشارهای بالا  
تجهیزات پیشرفته ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی و دی اکسید کربن  
تجهیزات پیشرفته فرازآوری مصنوعی  
بهره برداری سیستمهای پیشرفته کنترل هوشمند (چاههای هوشمند)  
ابزارهای پیشرفته ثبت اطلاعات تولید از چاه (PIT)  
تجهیزات پیشرفته بهره برداری درخت کریسمس و تفکیک گر و …
طراحی، تولید و پایاده سازی کلیه فناوریهای مربوط به ازدیاد برداشت پمپ درون چاهی و …
تجهیزات و مواد ماشینهای دوار پیشرفته توربین، توربوکمپرسور، الکتروموتور، پمپ، ژنراتور و …
کمپرسورهای پیشرفته بویژه با ظرفیت فوق بالا  
انواع لوله و پروفیل و اتصالات پیشرفته  
مخازن و برجهای تقطیر و ظروف تحت فشار (Pressure Vessel) پیشرفته بویژه فشار بالا و آلیاژی  
ساخت تجهیزات پیشرفته حرارتی و برودتی مبدلهای حرارتی، چگالنده ها و …
تیپ مشعل (Flare Tip) و بسته های بازیافت گازهای مشعل(Flare Gas Recovery)  
شیرهای صنعتی پیشرفته  
سیستمهای تهویه و تبرید پیشرفته  
تجهیزات پیشرفته ویژه پایش خوردگی و حفاظت کاتدیک  
پایین دستی مواد پتروشیمیایی پیشرفته اکرولئين، آلفا الفين ها، پلی استال، EVA، اسيد اکريليک، اتيلن پروپيلن الاستومر، اتيلن اکسايد، اکسيد پروپيلن، اکريلونيتريل
دمولسیفایرهای جداکننده نفت و آب
طراحی و تولید سیستمهای پیشرفته بازیافت کاتالیستهای مصرفی صنعت نفت وگاز و پتروشیمی  
تولید جاذب های پیشرفته مصرفی صنعت نفت وگاز و پتروشیمی  
طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته پالایش نفت و گاز و بهینه سازی تولید  
طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته انتقال گاز، نفت و فرآورده ها  
طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته بهبود عملکرد و ارتقاء راندمان واحد های عملیاتی  
طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته سولفور زدایی و شیرین سازی نفت و فرآورده های نفتی  
طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته کراکینگ نفت خام و فرآورده های سنگین  
طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته نمک زدایی از نفت خام  
طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته بهبود کیفیت خواص فرآورده ها  افزایش عدد اکتان و  …
طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته کاهش ارسال گاز به فلر و بازیافت گازهای ارسالی به فلر  
طراحی و تولید فناوریهای پیشرفته پایش، مونیتورینگ و ارتقاء سیستمهای حفاظت صنعتی  

* کلیه مواد شیمیایی مربوط به حوزه نفت و گاز ذیل حوزه شیمی و مواد پیشرفته ارائه می گردد و در این بخش عنوان نمی شود.