خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان

مطابق با اعلام صندوق نوآوری و شکوفایی خدماتی که به قابل ارائه به شرکت های دانش بنیان است به شرح زیر است:
در جهت عملیاتی شدن آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها واختراعات مصوب ۱۳۹۱/۸/۲۱ هیئت محترم وزیران، این خدمات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به مخاطبان ارائه خواهد شد.
خدمات صندوق در قالب کمک های حمایتی، انواع تسهیلات و مشارکت است که درچارچوب مقررات و ضوابط مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و هیئت محترم وزیران به متقاضیان ارائه خواهد شد . این خدمات از سوی صندوق در قالب عقود اسلامی، مستقیماً یا بواسطه صندوق های همکار، بانک های عامل و شرکت های سرمایه گذار خطر پذیر انجام می پذیرد:
انواع خدماتی که صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب این قانون موظف به اجرای آن است، عبارتند از:

کمک نوع ۱ (ماده ۵ آیین نامه اجرایی)

پرداخت کمک هزینه تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه، در مقابل ارائه اسناد قابل قبول به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از ۵سال، که اقدام به تشکیل کنسرسیوم، با مشارکت دانشگاه ها، پژو هشگاه ها، شرکت های داخلی و خارجی نموده اند و اکثریت سهام آن به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان داخلی تعلق دارد.

کمک نوع ۲ (ماده ۶ آیین نامه اجرایی)

تقبل بخشی از سود تسهیلات بانکی پرداختی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیانی که جهت انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و تجاری سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نموده اند.

تسهیلات نوع ۱ (ماده ۷ آیین نامه اجرایی)

اعطای قرض الحسنه با دوره باز پرداخت حداکثر ۳ ساله به شرکت ها و م ؤسسات دانش بنیان جهت فعالیت های ثبت اختراع، کسب فن آوری و نمونه سازی، پس از بررسی طرح تجاری، توسط صندوق یا عامل صندوق.

تسهیلات نوع ۳ (ماده ۹ آیین نامه اجرایی)

اعطای تسهیلات حداکثر ۵ ساله با نرخ ترجیحی و تضمینی متناسب جهت فعالیت های قبل از تولید صنعتی، از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی.

تسهیلات نوع ۴ (ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون)

اعطای تسهیلات حداکثر ۷ ساله با نرخ ترجیحی، باهمکاری و مشارکت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت شروع تولید صنعتی برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز.

تسهیلات نوع ۵ (ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی)

اعطای تسهیلات حد اکثر ۱۰ ساله با نرخ ترجیحی با همکاری و مشارکت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت تأمین سرمایه در گردش.

تسهیلات نوع ۶ (ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی)

اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی از طریق عامل صندوق جهت فروش اقساطی و لیزینگ و سایر موارد به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان.

تضمینات نوع ۱ (ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی)

شرکت دانش بنیان جهت اخذ تسهیلات به بانک و موسسات مالی مراجعه و موفق به پیشبرد مذاکرات شده است، اما در موضوع ارائه تضمینات و وثایق مشکل دارد. صندوق با توجه به توافقات به عمل آمده با بانکها به منظور پوشش کسر وثیقه تا ۷۰ درصد از تضمینات مورد نیاز را تقبل می نماید. سقف این تضمین به فراخور سقف اعتباری شرکت یا موسسه دانش بنیان از سوی صندوق تعیین میشود.

تضمینات نوع ۲ (ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی)

در صورتی که شرکت دانش بنیان درخصوص تسهیل دریافت ضمانت نامه و پرداخت بخشی از مخارج مربوطه جهت حضور در مناقصه یا پوشش ریسک قرارداد احتیاج به کمک داشته باشد. صندوق روند دریافت ضمانت نامه را با توجه به موافقت نامه های تنظیمی با بانکها تسهیل می نماید و درصورت نیاز بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه را پرداخت خواهد کرد. تعیین سقف پرداخت این مخارج و نحوه دریافت آن بر عهده صندوق است.

تضمینات نوع ۳ (ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی)

خدمت ۱۵: در صورتی که متقاضیان خرید محصولات دانش بنیان به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوری های داخلی، درخواست دریافت ضمانت نامه ای معتبر از شرکت دانش بنیان داشته باشند و شرکت علاوه بر مشکلات قبلی نتواند این ضمانت نامه را تهیه کند. صندوق با عقد قرارداد با مؤسسات تخصصی ذیربط، امکان صدور این ضمانت نامه را برای شرکت فراهم می آورد. در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق پس از طی مراحل قانونی، نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذیربط اقدام خواهد نمود.