بهره مندی از خدمات شبکه آزمایشگاهی

بهره مندی از خدمات شبکه آزمایشگاهی

شرکت های دانش بنیان برای برخورداری از طرح های حمایتی شبکه آزمایشگاهی، باید در سامانه شبکه ثبت نام کند و عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی گردد. پس از انتخاب طرح و تایید شرایط و ثبت اعتبار می توانند از خدمات آن بهره متد شوند. بدین منظور می بایست مراحل زیر طی شود.

۱- ورود به سایت شبکه آزمایشگاهی و انتخاب گزینه “طرح تخفیف” از منوی اصلی

فرآیند بهره مندی شرکت های دانش بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی

۲- انتخاب گزینه “ثبت نام و ورود به سامانه”

۳- ثبت نام شرکت و تکمیل فرم های مربوطه و فعال سازی حساب کاربری

۴- ورود به حساب کاربری و انتخاب باشگاه مشتریان آزمایشگاهی

فرآیند بهره مندی شرکت های دانش بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی

۵- انتخاب طرح ویژه شرکت های دانش بنیان سال ۹۴

راهنمای استفاده از اعتبار آزمایشگاهی تخصیص یافته به شرکت های دانش بنیان

مشاهده اعتبارات: وضعیت اعتبارات خود را از طریق پیوند “طرح تخفیف” در سایت شبکه آزمایشگاهی و انتخاب اعتبارات و لیست خدمات پس از ورود به سامانه مشاهده نمایید.

انتخاب آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی: لیست آزمایشگاه ها را از سایت شبکه آزمایشگاهی مشاهده نمایید. نام رابط آزمایشگاه را از صفحه آزمایشگاه در سایت شبکه به خاطر بسپارید.

مراجعه به آزمایشگاه عضو شبکه: مشتری برای دریافت خدمات به آزمایشگاه مورد نظر مراجعه نموده و درخواست خود را برای استفاده از اعتبار آزمایشگاهی تخصیص یافته اعلام می نماید. کاربر آزمایشگاه نیز با ورود به پرتال مدیریت اطلاعات آزمایشگاه، وضعیت اعتبار مشتری را بررسی می کند.

ثبت خدمت آزمایشگاهی ارائه شده به مشتری توسط آزمایشگاه: آزمایشگاه خدمت ارائه شده به مشتری را در پرتال شبکه آزمایشگاهی ثبت نموده و مبلغ اعتبار استفاده شده از کل اعتبارات کاسته می شود. مشتری می تواند از طریق سرویس اعتبارات و لیست خدمات در صفحه خود وضعیت جدید را مشاهده نماید.

جهت آشنایی بیشتر با شبکه آزمایشگاهی صفحه تخفیف شرکت های دانش بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی را مطالعه بفرمایید.