اعطای تسهیلات به شرکت ها

اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

یکی از خدماتی که از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است، اعطای تسهیلات با شرایط متنوع است که تمامی آنها در مقایسه با تسهیلات بانکی از شرایط مناسب تری برخوردار است تا شرکت های دانش بنیان با بهره گیری از آنها بتوانند بر مشکلات مالی خود فائق آیند.

شرط لازم برای بهره مندی از این نوع تسهیلات این است که شرکت دانش بنیان داشته باشیم، در صورتی که شرکت دانش بنیان نیستید، برای کسب اطلاعات بیشتر صفحه ثبت شرکت دانش بنیان را مطالعه بفرمایید.

در صورتی که شرکت شما دانش بنیان است با طی کردن مراحل زیر (با صبر و حوصله!) می توانید از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات متناسب با طرح خود را دریافت نمایید.

  1. تماس با صندوق نوآوری و شکوفایی (۰۲۱۲۲۴۳۳۶۸۰) و گفتگو با قسمت پذیرش طرح های شرکت های دانش بنیان. پس از مشورت و تصمیم گیری برای اینکه تمایل دارید از کدام خدمت صندوق بهره مند شوید می بایست کاربرگ مناسب را تحویل دهید.
  2. دانلود فایل کاربرگ اطلاعات شرکت های دانش بنیان از وبسایت صندوق نوآوری و شکوفایی، پر کردن کاربرگ و فرستادن آن برای صندوق نوآوری و شکوفایی
  3. تعیین سقف اعطای تسهیلات از طرف صندوق نوآوری (با توجه به عملکرد شرکت دانش بنیان و نوع طرح درخواستی) معرفی کارگزار ارزیابی طرح تسهیلات
  4. هماهنگی های لازم میان کارگزار و شرکت درخواست کننده جهت اخذ اطلاعات تکمیلی انجام می گیرد.
  5. کارگزار ارزیاب موظف است تا مطابق با درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی گزارش کاملی را از عملکرد شرکت در همه جهات ( مشخصات شرکت، فنی، بازار محصول، مالی و …) مهیا کرده و با توجه به درخواست شرکت دانش بنیان و ارزیابی خود مبلغ پیشنهادی تسهیلات را همراه با گزارشی کامل به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه نماید.
  6. طرح شرکت در یک یا دو جلسه دفاع در حضور کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیم نهایی برای مبلغ تسهیلات و شرایط بازپرداخت تسهیلات و نوع وثیقه ای که شرکت دانش بنیان می بایست نزد صندوق بگذارد مشخص خواهد شد.