خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران با هدف هم‌افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه های مختلف فناوری های پیشرفته و راهبردی، از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به این‌که این شبکه زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، حمایت های معاونت از مراکز آزمایشگاهی، تنها در قالب عضویت در این شبکه و بر اساس دستورالعمل حمایتی آن صورت می‌گیرد. میزان و سقف حمایت ها در شبکه بر اساس امتیاز و رتبه آزمایشگاه ها در ارزیابی های دوره ای تعیین می شود.

تخفیف شرکت های دانش بنیان از شبکه آزمایشگاهی

تخفیف شرکت های دانش بنیان از شبکه آزمایشگاهی

دامنه پوشش این شبکه شامل آزمایشگاه های خدماتی است و آزمایشگاه های پژوهشی و آموزشی را شامل نمی‌شود. این شبکه علاوه بر مراکز آزمایشگاهی زیرمجموعه سازمان های دولتی و وزارتخانه های مختلف، مراکز آزمایشگاهی بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. بخش های آزمایشگاهی وابسته به انواع مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی اعم از دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی و مواردی از این دست، می‌توانند در این شبکه عضو شده، فعالیت نمایند.

سرفصل های اصلی حمایتی شبکه عبارتند از:

  • حمایت از تعمیر و نگهداری، ارتقا، کالیبراسیون و تأمین قطعات برای تجهیزات موجود
  • حمایت از برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و یا حضور کارشناسان مراکز در این دوره ها
  • حمایت از ایجاد و فعالیت کارگروه های تخصصی دستگاهی به منظور ایجاد جریان دانش و ارتقای توانمندی کارشناسان
  • حمایت از اخذ اعتبارنامة استانداردISO/IEC17025 توسط مراکز عضو شبکه
  • حمایت از پیاده سازی نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی تولید داخل کشور
  • حمایت از خرید تجهیزات آزمایشگاهی داخلی و خارجی

هر شخص حقیقی یا حقوقی برای برخورداری از طرح های حمایتی شبکه، باید در سامانه شبکه ثبت نام کند و عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی گردد.

شرکت های دانش بنیان با ورود به سامانه شبکه آزمایشگاهی می توانند پس از ثبت نام از تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال در سال استفاده نمایند.

شرکت های دانش بنیان برای برخورداری از طرح های حمایتی شبکه، باید در سامانه شبکه ثبت نام کند و عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی گردند. پس از انتخاب طرح و تایید شرایط و ثبت اعتبار می توانند از خدمات آن بهره متد شوند.

برای اطلاع از نحوه ثبت نام و پیگیری، صفحه فرآیند بهره مندی شرکت های دانش بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی را مشاهده فرمایید.