لیزینگ محصولات

لیزینگ محصولات دانش بنیان

لیزینگ محصولات دانش بنیان در ادامه حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان که در راستای سند چشم انداز قانون پنجم توسعه کشور می باشد انجام می پذیرد. صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز فن بازار ملی ایران طرح “توسعه بازار فناوری” را به منظور ایجاد ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلی اجرا می نمایند.

خدمت لیزینگ بدین صورت است که شرکت دانش بنیان در صورت داشتن خریدار برای محصول دانش بنیان خود می تواند برای اخذ تسهیلات لیزینگ اقدام کند. کارگزاران مرکز فن بازار ملی ایران توانمندی خریداران و فروشندگان را سنجیده و در صورت تایید قرارداد با فروشندگان و خریداران توسط عاملیت مالی منعقد خواهد شد.

در طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان شرکت فروشنده محصول خود را به شرکت خریدار تحویل داده و هزینه کالای خود را از نهاد مالی مرتبط با مرکز فن بازار ملی ایران دریافت می کند. سپس شرکت خریدار به صورت اقساط اقدام به بازپرداخت هزینه کالا به نهاد مالی می کند.
لیزینگ محصولات دانش بنیان

ارزیابی توانمندی خریدار در طرح لیزینگ از منظر توان بازپرداخت هزینه کالا و ارزیابی توانمندی فروشنده از منظر ارائه کالا در مدت زمان معین و به مقدار مشخص شده است.

شرایط محصول:

 1. محصول موضوع قرارداد از محصولات تائید شده شرکت توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان باشد.
 2. محصول دارای گواهینامه و مجوزات لازم باشد
 3. محصول کالای واسطه ای یا سرمایه ای باشد.
 4. ملحقات و لوازم جانبی محصولات دانش بنیان، مشروط بر اینکه در کارکرد صحیح محصول نقش اساسی داشته و ساخت ایران باشد، می تواند در ارزش قرارداد یا پیش فاکتور لیزینگ محاسبه گردد.
 5. نرم افزارهای تخصصی مورد تائید کارگروه تشخیص صلاحیت می توانند مورد حمایت تسهیلات لیزینگ قرار گیرند. نرم افزارهای عمومی مشمول این تسهیلات نمی شود.
 6. انتقال دانش فنی به شرط ثبت اختراع و انجام معامله در بازار دارایی فکری فرابورس ایران، می تواند مشمول خدمات لیزینگ قرار گیرد.

شرایط فروشنده:

 1. فروشنده، شرکت یا موسسه تایید صلاحیت شده توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان باشد.
 2. شرکت فروشنده از ظرفیت تولید متناسب با قراردادهی جاری و آتی برخوردار باشد.
 3. ایجاد اطمینان فروشنده از انجام به موقع و مناسب تعهدات در قراردادهای فروش (گارانتی محصول)
 4. فروشنده امکان ارائه تضامین بابت حسن انجام تعهدات را داشته باشد.
 5. ظرفیت استفاده از تسهییلات (تعداد و حجم مالی کلی در سال) برای فروشنده

شرایط خریدار:

 1. دراری شخصیت حقوقی خصوصی یا تعاونی یا دارای شخصیت حقیقی با صلاحیت تایید شده در نظام های قانونی (پزشکی، مهندسی، صنفی،…) و یا مراجع رسمی کشور (جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و …)
 2. خریدار نمی تواند بخش دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد.
 3. امکان ارائه تضامین و چک بازپرداخت اقساط با توجه به ارزیابی توانمندی مالی و اعتباری
 4. ظرفیت استفاده از تسهیلات (تعداد و حجم مالی کلی در سال) برای خریدار

شرایط تسهیلات:

 1. میزان تسهیلات: ۷۰% مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور تا سقف ۵ میلیارد ریال برای هر مورد تسهیلات
 2. حداقل مبلغ هر قرارداد به میزان ۳۰۰ میلیون ریال می باشد.
 3. تعداد مراحل پرداخت به فروشنده: یک تا چهار مرحله با توجه به پیشرفت موضوع قرارداد
 4. آورده خریدار: ۳۰% مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور معتبر
 5. نرخ سود ثابت: ۹% در سال (البته ممکن است در آینده تغییر یابد)
 6. دوره تنفس خریدار: بین ۳ تا ۶ ماه
 7. دوره بازپرداخت: حداکثر ۳۰ ماه

نحوه ارائه درخواست:

به منظور آشنایی با نحوه ارائه درخواست برای بهره مندی از خدمات لیزینگ لطفا صفحه فرآیند اجرایی اخذ تسهیلات لیزینگ دانش بنیان را مطالعه بفرمایید.

1 comment on “لیزینگ محصولات دانش بنیان”

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *