تسهیلات مالی

تسهیلات مالی دانش بنیان

از مهمترین مواردی که شرکت ها بعد از دانش بنیان شدن به دنبال آن هستند، اخذ تسهیلات مالی دانش بنیان از صندوق نوآوری و شکوفایی است.

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت بهتر از شرکت ها، آن ها را به دو دسته نوپا و غیر نوپا تقسیم بندی کرده است.

شرکت های نوپا می توانند در صورتی که طرح کسب و کار منسجمی داشته باشند برای طرح های در مرحله ارتقاء فناوری، کسب فناوری و یا نمونه سازی، از تسهیلات قرض الحسنه (با کارمزد ۴%) تا سقف ۱ میلیارد ریال استفاده کنند. مبالغ بالاتر از ۱ میلیارد ریال مستقیما با تصویب کمیته اعتباری صندوق و بررسی دقیق تر و عمیق تر امکانپذیر است.
سیاست ترجیحی صندوق، اعطای تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۳ میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان نوپایی است که از تسهیلات قرض الحسنه ۱ میلیاردی به صورت موفقیت آمیز استفاده کرده و به اهداف معین شده رسیده باشند.

همچنین شرکت های نوپا برای طرح های نیازمند سرمایه در گردش یا خرید تجهیزات برای توسعه زیرساخت تسهیلات دریافت نمایند. شرکت های نوپا برای این طرح ها می توانند تا سقف ۱ میلیارد ریال تسهیلات دریافت نمایند.

همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های غیر نوپا را به دو دسته تولیدی و صنعتی تقسیم بندی نموده است.

شرکت های دانش بنیان تولیدی می توانند با در دست داشتن طرح تجاری و همچنین مطالعات فنی، اقتصادی و بازار برای طرح های زیر اقدام به اخذ تسهیلات مالی کنند:

  1. تامین سرمایه در گردش برای تولید محصولات دانش بنیانی که در حال حاضر تولید می شوند
  2. افزایش ظرفیت تولید محصولات
  3. رفع گلوگاه های فنی تولید
  4. ایجاد ظرفیت تولید برای محصولات جدید دانش بنیان
  5. تامین سرمایه گذاری ثابت برای خرید تجهیزات و ماشین آلات و یا ایجاد زیرساخت برای توسعه یا تولید محصول جدید
  6. توسعه زیر ساخت های تحقیق و توسعه

شرکت های دانش بنیان صنعتی نیز می توانند همانند شرکت های تولیدی دانش بنیان از خدمات تسهیلات مالی دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند که در آینده به تفصیل در مورد آنها نیز بحث خواهیم کرد