فهرست ارزیاب های شرکتها

فهرست ارزیاب های شرکت های دانش بنیان

شرکت های ارزیابی که از سوی دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان تایید شدند به قرار زیر است، این ارزیاب ها برای تایید صلاحیت دانش بنیانی (و نه برای ارزیابی طرح های تسهیلات و …) تعیین شده اند.

نام کارگزاری نام مدیر عامل/رییس نام کارشناس ارزيابي استان شماره تماس
پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی دکتر پورفیضی سپیده خدایارپور آذربایجان شرقی ۰۴۱۳۳۳۶۳۰۲۸
شهرک علمی تحقيقاتي اصفهان دکتر کشمیری اعظم دانش اصفهان ۰۳۱۳۳۸۷۱۹۳۵
پارک علم و فناوري استان سمنان دکتر جلالی فرشته ساعدی سمنان ۰۲۳۳۲۳۰۰۲۹۸
پارک علم و فناوري استان کرمان دکتر قوام رضا زارع پور کرمان ۰۳۴۳۲۲۲۵۳۰۰
پارک علم و فناوری استان خوزستان دکتر مختاری مهران آقاخانی زیلابی خوزستان ۰۶۱۳۳۳۳۸۳۳۵
پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی دکتر دوستی محمد ساجدی خراسان جنوبی ۰۵۶۳۲۴۳۴۸۴۸
پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی دکتر علم الهدی سید مهدی مظلوم زاده خراسان رضوی ۰۵۱۳۵۰۰۳۳۳۳
پارک علم و فناوری استان همدان دکتر پیری مجتبی فرهانچی همدان ۰۸۱۳۸۳۲۰۶۱۹
بنیاد توسعة علوم و فناوری‌های هوا و فضا مهندس ابراهیمی حسین کاشی تهران ۰۲۱۲۶۱۰۱۶۹۰
شرکت راهبر سیستم دانش مهندس طباطبایی سید حمزه حسنی تهران ۰۲۱۶۶۰۶۹۴۵۰
شرکت مشاوران کسب و کار و فناوری امین ایرانیان(مکفا) مهندس انسی مجتبی هوشمند زاده تهران ۰۲۱۸۸۶۳۷۱۹۵
محسن بیگی
شرکت پالایش ساخت اراک مهندس معصومی سجاد معصومی مرکزی ۰۸۶۳۲۲۴۵۱۵۰
شرکت توسعه بنای هوم مهندس اتفاق مصطفی ملکی تهران ۰۲۱۸۸۰۶۰۲۵۰
کامران وفایی
زهرا السادات حسینی
شرکت پیشبران خدمات فناوری یاسان مهندس آزادی زینب پورطهماسبی کرمانشاه ۰۸۳۳۱۰۳۱
شرکت مدیریت دانش محور پروژه های اقتصادی انديشه پويا (مدپا) مهندس ولی پور محمود ولی پور تهران ۰۲۱۸۸۳۴۴۳۱۸
شرکت ارزیابان فناوری ظهور امیرکبیر  

 

مهندس سلیمی

حسین فتح اللهی  

 

تهران

۰۲۱۶۶۴۳۱۶۴۶
سعید سلیمی
مرتضی ناصری نژاد
مصطفی عرب
شرکت مشاوران نیک پندار شریف مهندس حقیقی مجید حقیقی قزوین ۰۲۸۳۳۶۵۱۵۰۱
موسسه خدمات فناوری تا بازار مهندس افشاری راضیه کهنسال تهران ۰۲۱۶۳۱۰۳۳۰۳
 

 

شرکت کارآفريني و فناوري ايران (کفا)

مهندس سادات سامان یاری  

 

تهران

۰۲۱۶۶۵۵۵۸۲۴
سیدعلی سادات حیاتی
محمدرضا کشاورزی
حمیدرضا ایزدپناه
 

 

شرکت مهندسی مواد آرای آویسا

مهندس منتظری علی برادران  

 

تهران

۰۲۱۶۶۹۳۶۲۴۱
حمیدرضا خانلرخانی
پریسا امینی شریفی
مؤسسة نوین پژوهان پارسی تارا مهندس محمدی پیمان درخشان تهران ۰۲۱۸۸۷۸۱۹۰۰
شرکت مدیریت فناوری یکتا دانش مفید مهندس متقیان میثم شیخلر تهران ۰۲۱۸۸۳۵۹۴۸۲
شرکت آتیه پردازان ظهور شریف مهندس قانعی علی اکبر احمدی تهران ۰۲۱۸۸۵۳۶۲۵۶
موسسه راهبردی بشری پژوه شرق مهندس صادق پور علی اصغر صادق پور خراسان رضوی ۰۵۱۱۶۰۶۹۰۰۳