شرکت های نوپا

شرکت دانش بنیان نوپا چیست؟

با توجه به قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، و تفاوت سابقه و توان اجرایی شرکتهای مختلف جهت ارائه خدمات بهتر و سریعتر به انواع شرکت دانش بنیان، مطابق با آیین نامه تشخصی صلاحیت شرکت دانش بنیان، هر شرکت دانش بنیان با توجه به حجم کاری، سابقه و سطح فعالیت خود می تواند در یکی از سه دسته شرکت دانش بنیان نوپا یا تولیدی و صنعتی جای گیرد.

شرکت دانش بنیان نوپا

شرکت دانش بنیان نوپا

 

معیارهای شرکت دانش بنیان نوپا

شرکت دانش بنیان نوپا مطابق با مفاد آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان شرکت دانش بنیان نوپا باید همه شاخص‌های تشخيص زير را احراز نمايد

  • حداقل یک سال و حداکثر از تاریخ ثبت آن گذشته باشد.
  • شرکت خصوصی باشد.
  • حداقل دو سوم از اعضای هیئت مدیره شركت، حداقل دو مورد از شرایط ذيل را احراز كنند:
  • حداقل دارای مدرك كارشناسی باشند.
  • حداقل ۱ سال سابقه فعالیت كاری يا علمي در حوزه فعاليت شركت و يا سابقه مدیریتی داشته باشند.
  • دارای حداقل یک اختراع ثبت‌ شده ارزیابی شده داخلی يا يك اختراع بين‌المللي مرتبط با حوزه كاري شركت باشند.
  • شركت دارای معادل ۲ نفر نیروی انسانی تمام‌وقت باشد.

شركت‌ بايد تولیدكننده كالا/ خدمات دانش بنیان، مطابق فهرست كالاهای دانش بنیان مصوب كارگروه باشد كه دانش فنی آن را بواسطه انتقال يا ايجاد دانش فنی، از طريق فعالیتهای تحقیق و توسعه نهادينه و بومی سازی كرده باشد و یا شركت دارای برنامه طراحی و تولید كالاهای دانش‌بنیان باشد.

برنامه شركت برای طراحی و تولید كالای دانش بنیان، بايد به تأیید یكی از مراكز رشد يا پارك‌های علم و فناوری (چنانچه شركت در همان مركز رشد يا پارك علم و فناوری مستقر باشد) و يا ستادهای فناوری راهبردی (چنانچه حوزه فعالیت شركت مرتبط با موضوعات یکی از ستادهای فناوری های راهبردی باشد) برسد. تأیید شركت دانش بنیان نوپا دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک دوره یک ساله (مجموعا دو سال) می تواند تمدید شود.