شرکت های تولید کننده کالا و خدمات

شرکت دانش بنیان تولید کننده کالا/خدمات چیست؟

با توجه به قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، و تفاوت سابقه و توان اجرایی شرکتهای مختلف، جهت ارائه خدمات بهتر و سریعتر به انواع شرکت دانش بنیان، مطابق با آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت دانش بنیان، هر شرکت دانش بنیان با توجه به حجم کاری، سابقه و سطح فعالیت خود می تواند در یکی از سه دسته دانش بنیان نوپا، شرکت دانش بنیان تولید کننده و شرکت صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان جای گیرد.

شرکت دانش بنیان تولید کننده

شرکت دانش بنیان تولید کننده

معیارهای شرکت دانش بنیان تولید کننده کالا/خدمات

شرکت دانش بنیان تولیدی مطابق با مفاد آیین نامه تشخصی صلاحیت شرکت دانش بنیان شرکت دانش بنیان تولیدی بايد همه شاخص‌هاي تشخيص زير را احراز نمايد

۱- حداقل يك سال از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.

۲- شرکت خصوصی باشد.

۳- حداقل دو سوم از اعضاي هيأت مديره شركت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز كنند:

  • حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند.
  • حداقل ۱ سال سابقه فعاليت كاري يا علمي در حوزه فعاليت شركت و يا سابقه مديريتي داشته باشند.
  • داراي حداقل يك اختراع ثبت‌ شده ارزيابي شده داخلي يا يك اختراع بين‌المللي مرتبط با حوزه كاري شركت باشند.

۴- شركت داراي معادل حداقل ۳ نفر نيروي انساني تمام‌وقت باشد که حداقل شش ماه سابقه بیمه از طرف شرکت داشته باشند.

۵- حداقل (۵۰) درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت، از محل فروش “كالاها/خدمات دانش‌بنيان”، “خدمات تخصصي تعمير و نگهداري مرتبط با كالاهاي توليد شده توسط آن شركت”، فروش “دانش ‌فني و فناوري” مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان، و “خدمات طراحي مهندسي” مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان حاصل شود. این معیار مطابق با اظهارنامه مالیاتی ثبت شده شرکت سنجش خواهد شد.

۶- با توجه به اهميت نوآوري مستمر، شركت بايد حداقل يك كالا/خدمات دانش بنيانِ خود را در ۲ سال گذشته توسعه داده يا به طور اساسي تغيير يا ارتقاء داده و به فروش رسانده باشد؛ همچنین این کالا باید تأييديه‌ها و استانداردهاي داخلي موجود را اخذ نموده و در غير اين صورت، استانداردهای بين‌المللي يا تأييد بهره‌بردار ذي‌صلاح را كسب كرده باشد

۷- نسبت كاركنان تمام‌وقت در بخش‌هاي اصلی شركت با حداقل مدرك كارشناسي، به كل كاركنان تمام وقت فعال در بخش‌هاي اصلي شركت، حداقل بصورت زير باشد:

  • برای شرکت های دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی است، حداقل ۳۰ درصد
  • برای شرکت های دارای بیشتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی است، حداقل ۲۰ درصد

۸- شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه فعال، با هزينه‌كرد تحقيق و توسعه حداقل معادل (۵) درصد فروش ساليانه شركت باشد.

شركت‌ بايد توليدكننده كالا/ خدمات دانش بنیان، مطابق فهرست كالاهاي دانش بنیان مصوب كارگروه باشد كه دانش فني آن را بواسطه انتقال يا ايجاد دانش فني، از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه نهادينه و بومي‌سازي كرده باشد و يا شركت داراي برنامه طراحي و توليد كالاهاي دانش‌بنيان باشد